Thứ sáu, 21/02/2020 13:21:32
Số hiệu 07/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Thông tư quy định về Mã bưu chính quốc gia

Ngày ban hành 23/06/2017
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/07-2017-TT-BTTTT.pdf