LIÊN HỆ

CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: số 1A - Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 08041025;  Fax: 024.38431830; Email: cbdtw@cpt.gov.vn