Tin hoạt động của đơn vị Tin tổng hợp nội bộ Tin hoạt động ngành Văn bản pháp luật Chuyên mục ATTT Tra cứu Video

Triển khai KPI tại Cục BĐTW

Thứ Năm 04 Tháng Mười - 2018 08:28:24

Cục Bưu điện Trung ương triển khai chỉ tiêu đánh giá hiệu suất công việc - KPI
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Bưu đện Trung ương đã tổ chức xây dựng và triển khai các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất công việc - KPI và đưa vào áp dụng từ ngày 01/10/2018.
Quyết định số 1178/QĐ-CBĐTW ngày 01/10/2018 ban hành bộ chỉ tiêu KPI với các chỉ số: Chỉ tiêu chất lượng mạng lưới, công tác Kế hoạch Tài chính, công tác Phối hợp và công tác Quản lý Nhà nước. các chỉ tiêu KPI được cập nhật hằng ngày trên Hệ thống Thông tin của Cục Bưu điện Trung ương.