Tin hoạt động của đơn vị Tin tổng hợp nội bộ Tin hoạt động ngành Văn bản pháp luật Chuyên mục ATTT Tra cứu Video

Quyết định và Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương.

Thứ Hai, ngày 06 tháng 05 năm 2019 - 08:30:00
Thực hiện công văn số 4314/BTTTT-TCCB ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Kế hoạch tuyển dụng công chức của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ QĐ số 336/QĐ-CBĐTW ngày 01/4/2019 của Cục trưởng Cục BĐTW về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Cục BĐTW; Căn cứ danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi. Cục BĐTW đã ban hành Quyết định và Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương, cụ thể như sau:


Thông tin chi tiết tại đây: Quyết định và Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 của Cục BĐTW