Tin hoạt động của đơn vị Tin tổng hợp nội bộ Tin hoạt động ngành Văn bản pháp luật Chuyên mục ATTT Tra cứu Video

Thông báo của Cục Bưu điện Trung ương về việc tổ chức thi tuyển công chức vòng 2 - Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành .

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2019 - 13:00:00
Thực hiện công văn số 4314/BTTTT-TCCB ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Kế hoạch tuyển dụng công chức của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ QĐ số 336/QĐ-CBĐTW ngày 01/4/2019 của Cục trưởng Cục BĐTW về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Cục BĐTW; Căn cứ danh sách các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2. Cục BĐTW đã ban hành Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 - Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể như sau:


Thông tin chi tiết tại đây:
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức vòng 2 - Khu vực Hà Nội
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức vòng 2 - Khu vực Đà Nẵng