Quyết định này quy định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước bao gồm: Nguyên tắc hoạt động; tổ chức Mạng; đối tượng phục vụ; dịch vụ; an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ; chất lượng dịch vụ; kinh phí bảo đảm hoạt động Mạng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tệp đính kèm:

55-2016-QĐ-TTg

Văn bản khác


 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Cục Bưu điện Trung ương
39 người đã bình chọn
Thống kê: 11.609
Online: 43