Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Cục Bưu điện Trung ương có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 2289/QĐ-BTTTT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Bưu điện Trung ương có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Cục Bưu điện Trung ương kế thừa các quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ hợp pháp trước đây của Bưu điện Trung ương.
 
Trụ sở chính: số 1A - Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 08041025;
Fax: 024.38431830
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
a) Ban lãnh đạo Cục:
 
Cục trưởng:
Ông Hoàng Minh Cường
ĐT: 08041016; Fax: 08041023;
Email: hmcuong@cpt.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:
Ông Trần Duy Ninh
ĐT: 08041236;
Email: ninhtd@cpt.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Mai Dung
ĐT: 08041289;
Email: maidung@cpt.gov.vn
Ông Bùi Quang Minh
ĐT: 08041068;
Email: minhbq@cpt.gov.vn
 
b) Văn phòng và các phòng chức năng
Phòng Tổ chức – Cán bộ:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào
ĐT: 024.38431836;
Email: anhdao@cpt.gov.vn
 
Văn phòng Cục:
Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Viết Khánh
ĐT: 08041031;
Email: vietkhanh@cpt.gov.vn
Tổng hợp, Thư ký: Bà Mai Thị Phương Thảo
ĐT: 08041225;
Email: thaomtp@cpt.gov.vn
 
Phòng Tài chính – Kế toán:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Tâm
ĐT: 08041026;
Email: tamnh@cpt.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch Đầu tư:
Trưởng phòng: Ông Vũ Thanh Ngọc
ĐT: 08041080;
Email: vtngoc@cpt.gov.vn
 
Phòng Kỹ Thuật Nghiệp vụ:
Trưởng phòng: Ông Ngô Thanh Hiển
ĐT: 08041213;
Email: hiennt@cpt.gov.vn   
 
c) Các đơn vị trực thuộc:
Bưu điện CP16 - Hà Nội
Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Thụ
ĐT: 08042777;
Email: minhthu@cpt.gov.vn
Trụ sở chính: số 5 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
ĐT: 08048335; Fax: 08048334.
 
Bưu điện T78 - Hồ Chí Minh
Giám đốc: Ông Trần Công Bình
ĐT: 08082558;
Email: tcbinh@cpt.gov.vn
Trụ sở chính: số 87 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: 08082995; Fax: 0838297861.
 
Bưu điện T26 - Đà Nẵng
Giám đốc: Ông Trịnh Tuấn Anh
ĐT: 08051526;
Email: anhtt@cpt.gov.vn
Trụ sở chính: số 73 Trần Phú, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
ĐT: 08051111; Fax: 08051235.

 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Cục Bưu điện Trung ương
39 người đã bình chọn
Thống kê: 11.591
Online: 25