LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG

 
LÃNH ĐẠO CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
 • Cục trưởng Hoàng Minh Cường
 • Phó cục trưởng Trần Duy Ninh
 • Phó cục trưởng Nguyễn Thị Mai Dung
 • Phó cục trưởng Bùi Quang Minh
  
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU
 • Văn Phòng
 • Phòng Tổ chức Cán bộ
 • Phòng Kỹ thuật
 • Phòng An toàn Thông tin
 • Phòng Tài chính - Kế toán
 • Phòng Kế hoạch - Đầu tư
 • Phòng Chính sách Nghiệp vụ
 •  
 • KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • Bưu điện CP16
  • Bưu điện T78
  • Bưu điện T26
 •  
 •  
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Cục Bưu điện Trung ương
39 người đã bình chọn
Thống kê: 11.573
Online: 7