Chủ nhật, 14/04/2024 03:03:29

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật | 06-03-2022
1. BAN LÃNH ĐẠO CỤC:
Cục trưởng:
Ông: Trần Duy Ninh
 
Phó Cục trưởng:
Ông Bùi Quang Minh
 
Phó Cục trưởng:
Ông Đỗ Trí Dũng
Email: dotridung@cpt.gov.vn
 
Phó Cục trưởng Tập sự:
Ông Ngô Thanh Hiển
Email: hiennt@cpt.gov.vn
 
2. VĂN PHÒNG VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:
Văn phòng Cục:
Phụ trách Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào - TP. TCCB 
Email: anhdao@cpt.gov.vn
 
Phó Chánh Văn phòng: Bà Mai Thị Phương Thảo
Email: thaomtp@cpt.gov.vn
 
Chuyên viên tổng hợp: Ông Nguyễn Duy Minh
Email: minhnd@cpt.gov.vn
Điện thoại: 080.41225
 
Phòng Tổ chức cán bộ:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào
  
Phòng Tài chính - Kế toán:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Tâm
 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư:
Trưởng phòng: Ông Vũ Thanh Ngọc
 
Phòng An toàn thông tin:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Mùi
Email: nvmui@cpt.gov.vn
 
Phòng Kỹ thuật:
Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Trần Hải Nam
Email: tranhainam@cpt.gov.vn
 
Phòng Chính sách Nghiệp vụ:
Trưởng phòng: Ông Ngô Thanh Hiển
 
3. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
Bưu điện CP16 (Hà Nội)
Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Thụ
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
 
Bưu điện T78 (TP. Hồ Chí Minh):
Giám đốc: Ông Trần Công Bình
Địa chỉ: Số 87 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Bưu điện T26 (Đà Nẵng):
Giám đốc: Ông Trịnh Tuấn Anh
ĐỊa chỉ: Số 73 Trần Phú, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

 

4. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:
Trung tâm Tư vấn, Thiết kế và Tích hợp hệ thống
Giám đốc: Ông Lê Đình Hiến