Chủ nhật, 14/04/2024 01:55:03

Giới thiệu

Cập nhật | 03-01-2019

Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong việc đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; phục vụ thông tin cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cục Bưu điện Trung ương có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
  
Trụ sở chính: số 1A - Phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 08041025
Fax: 024.38431830