Thứ năm, 28/09/2023 00:59:47

Cục Bưu điện Trung ương đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ Hội nghị Nghĩ sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội

Thực hiện văn bản số 149/ĐA-TBLTHCANYT ngày 30/8/2023 về Đề án lễ khai mạc, lễ bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và Thông báo kết luận số 2215/TB-VPQH ngày 31/8/2023 của Chủ tịch Quốc hội về công tác chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra từ ngày 14/9 đến ngày 17/9 tại Việt Nam. 

Văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2022/QĐ-TTg 05/04/2023

Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

114/QĐ-CBĐTW 10/02/2023

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của Cục Bưu điện Trung ương.

59/QĐ-CBĐTW 30/01/2023

Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Cục BĐTW

FAQ-CBĐTW-3 02/08/2021

Nội dung giải đáp đề xuất, kiến nghị của Sở TT&TT tỉnh, thành phố

FAQ-CBĐTW-2

Giải đáp các khó khăn vướng mắc của bộ, ngành, địa phương.

FAQ-CBĐTW-1 05/07/2020

Tổng hợp các ý kiến trao đổi, hỏi đáp - Cục Bưu điện Trung ương

ST-MHTC-BNĐP 04/06/2020

Sổ tay mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương với mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

ST-BCKT1; ST-TSLCD 02/06/2020

Sổ tay quản lý nhà nước về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Sổ tay quản lý nhà nước về mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước (Liên hệ đầu mối của Cục BĐTW để nhận tài liệu: Phòng Chính sách và Nghiệp vụ, Cục BĐTW, ĐT: 08041233)

273/BTTTT-CBĐTW 31/01/2020
Công văn của Bộ TT&TT về hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương
17/2019/TT-BTTTT 10/12/2019

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai