Thứ ba, 25/06/2024 00:13:51
Số hiệu 114/QĐ-CBĐTW
Trích yếu nội dung

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của Cục Bưu điện Trung ương.

Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 10/02/2023
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Ke%20hoach%20tuyen%20truyen%20CCHC%20nam%202023%20-%20Cuc%20BDTW(2).pdf