Thứ ba, 25/06/2024 00:02:20
Số hiệu 52/KH-CBĐTW
Trích yếu nội dung

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Cục Bưu điện Trung ương

Ngày ban hành 16/01/2024
Ngày hiệu lực 16/01/2024
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/upload/52.pdf