Chủ nhật, 14/04/2024 01:57:37
Số hiệu 632/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung

Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

Ngày ban hành 10/05/2017
Ngày hiệu lực 10/05/2017
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/632_signed.pdf