Thứ hai, 24/06/2024 23:04:08
Số hiệu 19/2023/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày ban hành 25/12/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2024
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/VBQPPL/TT%2019-2023-TT-BTTTT%20(Thong%20tu%20ve%20mang%20TSLCD).pdf