Thứ hai, 24/06/2024 23:30:54
Số hiệu 2472/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/upload/2472QD-BTTTT%20CCHC%202023.PDF