Thứ năm, 19/05/2022 23:08:20

Cục BĐTW thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 11/2019

Cập nhật | 04-11-2019

(Cpt.gov.vn) - Theo thông lệ, Sáng ngày 04/11/2019, tại Trụ sở Cục Bưu điện Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Bưu điện Trung ương đã thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 11/2019. Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải dự và chủ trì buổi lễ.

Tại trụ sở Cục BĐTW

Tại trụ sở Bưu điện CP16

Tại trụ sở Bưu điện T26

Tại trụ sở Bưu điện T78

 

Văn phòng tổng hợp

 

Tin tức khác: