Chủ nhật, 14/04/2024 03:01:07

Cục Bưu điện Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Cập nhật | 17-12-2023

Sáng ngày 17/12/2023, tại Hà Nội, Cục Bưu điện Trung ương (Cục BĐTW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - đồng chí Phạm Đức Long dự và chỉ đạo hội nghị. 

Thứ trưởng Phạm Đức Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và toàn thể các cán bộ, công chức Cục Bưu điện Trung ương.  

Cục trưởng Trần Duy Ninh báo cáo kết quả công tác năm 2023 tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Duy Ninh đã khẳng định 2023 là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của Cục. Cùng với những định hướng xuyên suốt của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ về tăng cường vai trò, thế mạnh của Cục BĐTW trong chủ trì quản lý vận hành các mạng thông tin dùng riêng phục vụ Đảng, Nhà nước; quản lý vận hành hạ tầng phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số, cán bộ, công chức, người lao động Cục BĐTW đã nỗ lực, tập trung, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ Đảng, Nhà nước. 

Đ/c Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Viễn thông phát biểu tại Hội nghị

Một số thành tựu nổi bật của đơn vị trong năm 2023:
 
Thứ nhất, công tác phục vụ thông tin liên lạc luôn được bảo đảm thông suốt, an toàn, chất lượng. Phát huy vai trò chủ trì, điều phối phục vụ tốt các sự kiện lớn. Thiết lập trạng thái sẵn sàng và triển khai phục vụ tốt các yêu cầu khẩn cấp, cơ mật. Có thể kể đến các sự kiện nổi bật, quan trọng quốc gia mà Cục BĐTW đã phục vụ tốt như: kỳ họp Trung ương, Quốc hội; Hội nghị Trung ương 7 và TW 8 - khoá XIII; Kỳ họp thứ 5 và thứ 6 - Quốc hội khoá XV; Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ IX. Bên cạnh đó, năm 2023 Cục đã xây dựng phương án và chủ trì kết nối 12 phiên hội nghị trực tuyến trên phạm vi xuyên suốt 4 cấp, trong đó có phiên Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng với trên 16.000 điểm cầu, quy mô phục vụ lớn nhất từ trước đến nay.  
 
Thứ hai, Cục BĐTW đã đạt được bước tiến đáng kể trong lộ trình hoàn thiện cơ sở pháp lý hoạt động của các mạng chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.
 
Thứ ba, khẳng định chất lượng các dịch vụ phục vụ Đảng, Nhà nước thông qua việc công bố các chỉ tiêu chất lượng mạng lưới, chuẩn hoá, thúc đẩy các nền tảng quốc gia phục vụ cơ quan nhà nước và xã hội.  
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ TTTT ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2023 của Cục Bưu điện Trung ương. Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Cục BĐTW tiếp tục khắc phục khó khăn về cơ chế, chính sách để thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả; đưa những giá trị nội hàm mới vào sứ mệnh cốt lõi của đơn vị, từ đó nâng cao vai trò thế mạnh của Cục BĐTW trong bối cảnh mới, các nhiệm vụ cụ thể như sau:
 
Công tác phục vụ thông tin liên lạc, chủ động hoàn toàn sẵn sàng về nguồn lực, công cụ, hạ tầng mạng lưới đảm bảo chất lượng dịch vụ các mạng thông tin phục vụ. Bám sát chỉ đạo, điều hành của các Văn phòng Trung ương để đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống mới nâng cấp; Hoàn thành toàn bộ cơ sở pháp lý cho các mạng thông tin phục vụ Đảng, Nhà nước làm cơ sở kiện toàn hoạt động và hiện đại hoá mạng lưới. 
 
Công tác thúc đẩy triển khai kế hoạch chuyển đổi số tại các Văn phòng Trung ương cần thực hiện theo hướng chủ động khảo sát, bám sát yêu cầu thực tế, đề xuất giải pháp phù hợp; Chuyển đổi hạ tầng mạng tại các VPTW sang IPv6; Chuyển đổi số cũng cần hướng đến việc phục vụ phát triển ngành TT&TT, triển khai nền tảng số.
 
Về bảo đảm An toàn thông tin, an toàn thông tin cốt yếu là từ con người, phát hiện và xử lý sự cố ATTT cũng do con người (thiết bị dù có hiện đại, tối tân đến đâu thì cũng do con người vận hành), do đó cần nâng cao chất lượng đội ngũ bảo đảm ATTT nội bộ Cục cũng như phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan, tận dụng tốt các nguồn lực chất lượng cao về ATTT từ bên ngoài trong bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
 
Thay mặt tập thể Cục BĐTW, Cục trưởng Trần Duy Ninh tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phạm Đức Long; đồng thời khẳng định tập thể Cục BĐTW sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
 
Hải Anh - VP

Tin tức khác: