Chủ nhật, 14/04/2024 01:56:58

Kết quả Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hà Nội

Cập nhật | 08-12-2021
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức, viên chức, thi nâng ngạch viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển viên chức, viên chức, thi nâng ngạch viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-CBĐTW ngày 08/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hà Nội.
Căn cứ kết quả xét tuyển vòng 1 (Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển) kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo Danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương như sau:
 
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Download thông báo tại đây: Thông báo

 

Tin tức khác: