Thứ tư, 01/02/2023 05:31:11

Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng

Cập nhật | 05-01-2022

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-CBĐTW-HĐTD ngày 15/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức thi tuyển công chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng; Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng, Hội đồng tuyển dụng công chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo Danh sách kết quả thi vòng 2 của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng như sau:

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Download thông báo tại đây: Thông báo

 

Tin tức khác: