Thứ năm, 01/12/2022 19:50:35

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Cập nhật | 24-06-2022

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-CBĐTW ngày 08/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ kết quả xét tuyển vòng 1 (Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo: Danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương (Danh sách kèm theo).

Download thông báo danh sách tại đây: 

Thông báo kết quả vòng 1

 

Tin tức khác: