Thứ năm, 28/09/2023 02:00:56

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công của Cục Bưu điện Trung ương

Cập nhật | 25-03-2022
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản của Quốc hội ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-BTTTT ngày 15/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh lý tài sản của Cục Bưu điện Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-CBĐTW ngày 08/3/2022 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt giá bán khởi điểm thanh lý tài sản công của Cục Bưu điện Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-CBĐTW ngày 25/3/2022 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công của Cục Bưu điện Trung ương;
Cục Bưu điện Trung ương thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Cục Bưu điện Trung ương như sau:
 
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1. Tên đơn vị: Cục Bưu điện Trung ương;
1.2. Địa chỉ: Số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:
2.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông;
2.2. Địa chỉ: Số 34 ngõ 144 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá: Tài sản công đã qua sử dụng
4. Tổng giá khởi điểm: 25.053.350 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, không trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm năm mươi đồng).
5. Thời gian, địa điểm đơn vị ký Hợp đồng tổ chức đấu giá tài sản, CCDC:
5.1. Thời gian: Trong giờ hành chính, đến hết ngày 30/3/2022.
5.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Bưu điện Trung ương.
- Địa chỉ: Số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại: 080.41066 Fax: 024.38431830
Cục Bưu điện Trung ương thông báo và kính mời tổ chức đấu giá tài sản đã được lựa chọn đến ký Hợp đồng đúng thời gian đã thông báo.
 

Tin tức khác: