Thứ ba, 25/06/2024 00:29:17

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng

Cập nhật | 29-12-2021
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-CBĐTW-HĐTD ngày 15/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức thi tuyển công chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng.
Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng, Hội đồng tuyển dụng công chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo Danh sách kết quả thi vòng 1 của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng như sau:
 
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Download thông báo tại đây: Thông báo

 

 

Tin tức khác: