Thứ năm, 01/12/2022 19:38:42

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng

Cập nhật | 04-01-2022
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức, viên chức, thi nâng ngạch viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển viên chức, viên chức, thi nâng ngạch viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-CBĐTW ngày 08/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng.
Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương khu vực TP Đà Nẵng, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo Danh sách kết quả thi vòng 2 của các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương khu vực TP Đà Nẵng như sau:
 
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Download thông báo tại đây: Thông báo

 

Tin tức khác: