Thứ năm, 01/12/2022 21:28:06

Thông báo kết quả tuyển dụng tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Cập nhật | 30-06-2022

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-CBĐTW ngày 01/6/2022 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hồ Chí Minh; Căn cứ kết quả kiểm tra sát hạch tại vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương khu vực TP Hồ Chí Minh, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo: Danh sách kết quả tuyển dụng tại vòng 2 của các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương khu vực TP Hồ Chí Minh (Danh sách kèm theo).

- Download thông báo tại đây: 

Thông báo kết quả vòng 2

 

Tin tức khác: