Thứ năm, 01/12/2022 19:56:01

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công đợt 2 năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương

Cập nhật | 23-12-2021

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 19/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ương về việc thanh lý tài sản của Cục Bưu điện Trung ương (Cục BĐTW); Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-CBĐTW ngày 22/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc ban hành quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công đợt 2 năm 2021 của Cục BĐTW.

Cục BĐTW thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công đợt 2 năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương như sau:
 
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Cục Bưu điện Trung ương
- Địa chỉ: Số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá.
Tài sản là: Tài sản công đã qua sử dụng
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Tổng giá khởi điểm: 195.254.243g (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi tư nghìn, hai trăm bốn mươi ba đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá.
Theo file thông báo đính kèm
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản.
- Thời gian: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc (trong giờ hành chính) từ 10 giờ 00 phút ngày 24/12/2021 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2021.
- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước giờ của ngày kết thúc thông báo).
Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Bưu điện Trung ương
+ Địa chỉ: Số 1A Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Hoàng Ngọc Bách, SĐT: 080.41066 - 091.6638484
Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
(Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).
 
 
 

Tin tức khác: