Chủ nhật, 14/04/2024 01:55:41

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hà Nội

Cập nhật | 09-12-2021
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Căn cứ Công văn số 2207/BTTTT-TCCB ngày 22/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương; 
Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-CBĐTW ngày 12/11/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương ...
Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hà Nội, cụ thể như sau
 
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Download thông báo tại đây: Thông báo

 

Tin tức khác: