Thứ tư, 01/02/2023 06:40:12

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Cập nhật | 24-06-2022
Căn cứ Công văn số 2207/BTTTT-TCCB ngày 22/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-CBĐTW ngày 12/11/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (xin gửi kèm thông báo này);
2. Thời gian tổ chức thi tuyển Vòng 2 (thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành): Tổ chức thi ngày 30/6/2022. Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 30 phút;
3. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Trụ sở Bưu điện T78, Cục Bưu điện Trung ương, số 87 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 
- Download thông báo tại đây: 
 

 

Tin tức khác: