Thứ ba, 25/06/2024 00:17:00

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá bán thanh lý tài sản của Cục Bưu điện Trung ương

Cập nhật | 21-03-2022
Căn cứ Quyết định số 1827/QÐ-BTTTT ngày 15/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh lý tài sản của Cục Bưu điện Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-CBĐTW ngày 08/3/2022 cua Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt giá bán khởi điểm thanh lý tài sản công của Cục Bưu điện Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-CBĐTW ngày18/3/2022 của Cục truởng Cục Bưu điện Trung ương Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công của Cục Bưu điện Trung ương;
Cục Bưu điện Trung ương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản để thực hiện đấu giá bán thanh lý tài sản như sau:
 
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Cục Bưu điện Trung ương
- Địa chỉ: Số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá.
Tài sản là: Tài sản công đã qua sử dụng (Vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy bỏ)
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Tổng giá khởi điểm: 25.053.350 đ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu không trăm năm mươi ba ngàn ba trăm năm mươi đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá.
Theo file đính kèm
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản.
- Thời gian: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc (trong giờ hành chính) từ 08 giờ 00 phút ngày 22/3/2022 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2022.
- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước giờ của ngày kết thúc thông báo).
Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Bưu điện Trung ương
+ Địa chỉ: Số 1A Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Hoàng Ngọc Bách, SĐT: 080.41066 - 091.6638484
Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
(Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).
 
 

Tin tức khác: