Thứ ba, 25/06/2024 00:01:30

Đại hội đại biểu Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật | 19-05-2023

Ngày 19/05/2023, tại trụ sở Hà Nội, Cục Bưu điện Trung ương đã diễn ra Đại hội Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội được tổ chức nhằm báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu Ban chấp hành Công đoàn Cục BĐTW nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông khoá XVI.

Đến tham dự Đại hội, về phía Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, có đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông. Về phía Cục Bưu điện Trung ương, có đồng chí Trần Duy Ninh - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, các đồng chí Ban Lãnh đạo Cục và gần 150 công đoàn viên Cục Bưu điện Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành công đoàn Cục Bưu điện Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Minh, Chủ tịch Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương đã trình bày Báo cáo tổng kết Công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương đã có những bước đột phá mới, với nhiều chương trình, sự kiện, đã đóng góp tích cực vào công tác chung, đồng hành cùng chặng đường phát triển Cục Bưu điện Trung ương. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, nâng cao đạo đức công vụ, phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vận động đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, ngườ lao động. Chú trọng phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần và tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân viên chức người lao động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động; chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng các quy chế nội bộ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Đ/c Bùi Quang Minh trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, đồng chí Trần Duy Ninh đã có những chia sẻ về tình hình công đoàn thời gian qua và đề ra các phương hướng, mục tiêu hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể: Những năm tới, truyền thông phải đi đầu, là một trong những động lực, truyền cảm hứng cho sự phát triển và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Công cuộc chuyển đổi số quốc gia do Ngành Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện với mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới ngày càng được lan tỏa sâu rộng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, các hoạt động của Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đoàn viên ngày càng được đào tạo bài bản, có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng, mục tiêu của đảng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó những mặt trái của nền kinh tế thị trường, những tiêu cực trong xã hội đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ, hành động của đoàn viên và hoạt động công đoàn. Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương xác định phải tự đổi mới chính mình; làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, Công nhân viên chức người lao động; Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tập trung đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngày càng cao về chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ của các cơ quan Đảng và Nhà nước, vì sự phát triển bền vững của Cục Bưu điện Trung ương; Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng truyền thông về tổ chức và hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Khẩu hiệu hành động: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển vì quyền, lợi ích của đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 

Đ/c Trần Duy Ninh đã có những chia sẻ về tình hình công đoàn thời gian qua và  đề ra các phương hướng, mục tiêu hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Cũng tại Đại hội, đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương; bày tỏ sự nhất trí với những mục tiêu, phương hướng mà công đoàn đề ra trong thời gian tới. Đồng chí Chu Văn Bình nhấn mạnh, BCH Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương luôn là lá cờ đầu trong việc thực hiện và tuân theo sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông và hy vọng Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương sẽ mãi là một tập thể vững mạnh để thuận lợi tổ chức hoạt động chung của Công đoàn. Bên cạnh đó, đ/c Chu Văn Bình đề nghị Công đoàn Cục khắc phục những khuyết điểm tồn tại, hướng đến sự sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đ/c Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn BTTTT đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Duy Ninh - Bí thư Đảng uỷ Cục Bưu điện Trung ương đánh giá cao những đóng góp của công đoàn Cục BĐTW vào thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thể hện được sứ mệnh và giá trị cốt lõi, truyền thống của Cục BĐTW trong công tác phục vụ, vượt qua tình huống khó khăn, nguy hiểm để nâng cao vai trò của Cục BĐTW từ đơn vị phục vụ theo yêu cầu thành đơn vị chủ trì điều phối. Duy trì được tập thể đoàn kết, đồng lòng phát huy sức mạnh của toàn thể hệ thống chính trị, tiếp cận các mô hình phương pháp làm việc mới, tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất song hành với những nội dung của chương trình chuyển đổi số toàn diện. 
 
Đối với BCH Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2023 - 2028, đ/c Trần Duy Ninh kỳ vọng vào sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Bám sát chiến lược của Ngành TTTT, Cục BĐTW chủ động nghiên cứu, tham mưu trong thực thi và nhạy bén trong nhận định, ngăn ngừa rủi ro. Phối hợp chặt chẽ chuyên môn tăng cường nguồn lực, sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức công đoàn. Phát huy hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng  của đoàn viên thông qua cơ chế, quy định mới. Thể hiện được bản lĩnh, năng động, đoàn kết, sáng tạo, đóng góp vào nhiệm vụ chính trị và phát triển của Cục BĐTW trong thời gian tới. 
 
Đại hội Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương giao nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn Cục BĐTW sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, tích cực xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của Cục Bưu điện Trung ương nói riêng và của Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động tại Đại hội: 
 

THVP

Tin tức khác: