Thứ sáu, 04/12/2020 15:40:08

Đoàn thanh niên Khối Văn phòng Cục Bưu điện Trung ương phối hợp với huyện đoàn Tam Đảo, Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Niềm vui cho em”

Cập nhật | 24-10-2020

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên năm 2020 và hưởng ứng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Thông tin và truyền (28/8/1945 - 28/8/2020).

Ngày 23/10/2020 Đoàn thanh niên Khối Văn phòng Cục B