Chủ nhật, 26/05/2024 06:55:04

Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn

Cập nhật | 02-08-2021

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và Văn bản số 2422/TLĐ ngày 31/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn; Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TTTT VN) yêu cầu các công đoàn trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn TTTT VN, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã ban hành trong thời gian qua.
 
2. Quan tâm chăm lo đời sống, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động. Khẩn trương thực hiện hỗ trợ và các chính sách chăm lo người lao động của Tổng Liên đoàn; tham gia đôn đốc, giám sát và triển khai thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ. Tham mưu với chính quyền địa phương ưu tiên và sớm thực hiện việc tiêm vắc xin cho công nhân và cán bộ công đoàn, nhất là những đồng chí tham gia tuyến đầu chống dịch.
 
3. Tuyên truyền, vận động người lao động ở lại sản xuất tại những doanh nghiệp có đủ điều kiện đảm bảo sản xuất an toàn, thể hiện trách nhiệm chia sẻ, đồng hành với với doanh nghiệp.
 
4. Đối với những địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, tuyên truyền rộng rãi và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, nhất là đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để đoàn viên, người lao động an tâm, không di chuyển khỏi tỉnh, thành nơi cư trú tới khi hết giãn cách.
 
5. Đối với những địa phương chưa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, cần nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động không rời địa bàn; trong trường hợp cần thiết phải rời địa bàn, công đoàn lập danh sách, nghiên cứu kỹ các quy định cho phép của nơi đi và nơi đến để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với người sử dụng lao động để có các giải pháp kịp thời, cụ thể.
 
6. Kịp thời vận động, chia sẻ để đoàn viên, người lao động bĩnh tĩnh, không hoang mang, lo lắng; đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, chia sẻ đối với khó khăn chung của doanh nghiệp, địa phương và đất nước; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo đoàn viên, người lao động gây mất an ninh - trật tự và an toàn xã hội.
 
7. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch; kịp thời thông tin về các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và địa phương về phòng chống dịch; đưa tin bài, hình ảnh về các điển hình người tốt, việc tốt, cơ sở tốt, các mô hình hiệu quả trong phòng chống dịch.
 

http://congdoantttt.org.vn/

Tin tức khác: