Thứ hai, 27/06/2022 22:09:36

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Cập nhật | 09-06-2020

Tại Hội nghị, Bộ TT&TT đã công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị: Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Tần số Vô tuyến điện, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Bưu điện Trung ương và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

 

Quyết định số 959/QĐ-BTTTT ngày 05/06/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Chánh Thanh tra, Bộ TT&TT.

 
Quyết định số 958/QĐ-BTTTT ngày 05/06/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn bà Trần Thị Nhị Thủy, Phó Chánh Thanh tra giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT.
 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm lại

 
Quyết định số 418/QĐ-BTTTT ngày 24/03/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Đăng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ TT&TT.
 
Quyết định số 856/QĐ-BTTTT ngày 21/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại bà Nguyễn Phương Anh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT.
 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ

 
Quyết định số 918/QĐ-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại ông Đàm Mỹ Nghiệp giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC từ ngày 25/04/2020.
 
Quyết định số 919/QĐ-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại có thời hạn bà Lê Việt Thương Huyền giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC từ ngày 25/04/2020.
 
Quyết định số 917/QĐ-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT kéo dài thời gian giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC đối với ông Nguyễn Khả Dân kể từ ngày 25/04/2020 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 
 
Quyết định số 920/QĐ-BTTTT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT kéo dài thời gian giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đối với ông Nguyễn Quốc Vinh kể từ ngày 27/02/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được trao quyết định tập sự

 
Quyết định số 846/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT công nhận tập sự Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đối với ông Lê Thái Hoà, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Cục Tần số VTĐ, Bộ TT&TT.
 
Quyết định số 845/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT công nhận tập sự Phó Vụ trưởng Vụ KHCN đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Chuyên viên chính, Vụ KHCN, Bộ TT&TT.
 
Quyết định 843/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT công nhận tập sự Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương đối với ông Ngô Thanh Hiển, Trưởng phòng Chính sách và Nghiệp vụ, Cục Bưu điện Trung ương, Bộ TT&TT.
 
Tại Hội nghị, các cán bộ được nhận quyết định đều đã bày tỏ sự cảm ơn, sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao các trọng trách. Các cán bộ đã khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 

 

Lãnh đạo Bộ TT&TT chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ nữ được nhận quyết định tại Hội nghị

 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới và tin tưởng các cán bộ sẽ hoàn thành các nhiệm vụ mới để trưởng thành, dẫn dắt lĩnh vực của mình.
 
Đây là Hội nghị trao các quyết định với nhiều thành phần cán bộ. Các cán bộ nhận quyết định hôm nay đều là các cán bộ nhận nhiệm vụ mới; có thời gian công tác lâu dài tại các đơn vị và có những đóng góp rất quan trọng.
 
Bộ trưởng mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, đào tạo cán bộ kế cận. Các cấp trưởng các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục hỗ trợ cho các cán bộ cấp phó, giao nhiệm vụ nhiều hơn để ngày càng giỏi hơn./.
 
Doãn Mạnh

 

Tin tức khác: