Thứ hai, 27/06/2022 22:36:09

Cục Bưu điện Trung ương và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội phối hợp trong công tác tham mưu, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cập nhật | 06-10-2020

“3 lĩnh vực phối hợp giữa Cục Bưu điện Trung ương và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội: Phối hợp trong công tác tham mưu, thúc đẩy dịch vụ Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; xây dựng, quản lý mạng viễn thông phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; phối hợp trong công tác đào tào, tập huấn và chia sẻ cơ sở dữ liệu liên quan đến mạng bưu chính, viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước”.

Ngày 06/10/2020, tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết “Chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và phát triển hạ tầng số giai đoạn 2020-2025” giữa Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội (Sở TT&TT Thành phố Hà Nội).

Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở TT&TT Thành phố Hà Nội; Trần Duy Ninh - Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương; Hoàng Minh Cường - Cục trưởng Cục Viễn thông; các đồng chí phó giám đốc, phó Cục trưởng; đại diện các doanh nghiệp Viễn thông: VNPT, Mobifone, Viettel… ; các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, ban thuộc Sở và Cục.

Đ/c Trần Duy Ninh - Cục trưởng Cục BĐTW, đ/c Hoàng Minh Cường - Cục trưởng Cục Viễn thông, đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Duy Ninh - Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương nhấn nhấn mạnh: “Tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị để hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính và viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; nội dung phối hợp sẽ được hai đơn vị cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hằng năm và từng giai đoạn cụ thể…”

Phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng, quản lý mạng viễn thông phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; cụ thể: quản lý và sử dụng mạng TSLCD; triển khai Nghị quyết 17 của Chính phủ, kết nối mạng WAN vào mạng TSLCD; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp Viễn thông bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin trên mạng TSLCD cấp II; phối hợp triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Mạng điện báo Hệ đặc biệt, quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ điện báo Hệ đặc biệt; phối hợp triển khai thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, phối hợp trong công tác đào tào, tập huấn, chia sẻ cơ sở dữ liệu liên quan đến mạng bưu chính, viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đ/c Ngô Thanh Hiển - Phó Cục trưởng TS Cục Bưu điện Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phối hợp trong công tác tham mưu, triển khai dịch vụ Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt trong các ngày lễ, sự kiện chính trị… Sở TT&TT Thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung cấp và sử dụng dịch vụ, thực hiện tuyên truyền để các đơn vị sử dụng dịch vụ Bưu chính KT1 gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; đồng thời có kiến nghị, góp ý các vấn đề tồn tại và đề xuất biện pháp xử lý trong quá trình thực thi Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính KT1.

Đ/c Nguyễn Minh Thụ - GĐ Bưu điện CP16, Cục Bưu điện Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm, đ/c Trần Duy Ninh và đ/c Hoàng Minh Cường đại diện cho 3 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giữa Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông với Sở TT&TT Thành phố Hà Nội. Chương trình phối hợp được ký kết nhằm triển khai kết quả thảo luận và thống nhất ý kiến giữa các bên, làm cơ sở để các đơn vị thúc đẩy nhanh chóng triển khai nhiệm vụ.

VP.

Tin tức khác: