Chủ nhật, 14/04/2024 02:11:38

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương

Cập nhật | 06-08-2021
Căn cứ Công văn số 2207/BTTTT-TCCB ngày 22/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương. Cục Bưu điện Trung ương xin thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 04/9/2021 ...
 
 
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Download thông báo tuyển dụng viên chức của Cục BĐTW tại đây: 

Thông báo tuyển dụng

- Download mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại đây: 

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Tin tức khác: