Chủ nhật, 26/03/2023 12:56:50
Số hiệu 59/QĐ-CBĐTW
Trích yếu nội dung

Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Cục BĐTW

Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Ke%20hoach%20CCHC%20nam%202023%20-%20Cuc%20BDTW(1).pdf