Chủ nhật, 14/04/2024 01:07:43
Số hiệu 16/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày hiệu lực 23/06/2017
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/tt-16-2017_signed.pdf