Chủ nhật, 14/04/2024 02:13:22
Số hiệu 23/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

Ngày ban hành 29/09/2017
Ngày hiệu lực 29/09/2017
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Thong_tu_23.pdf