Chủ nhật, 14/04/2024 01:20:54
Số hiệu 396/QĐ-CBĐTW
Trích yếu nội dung

Quyết định về việc ban hành thời gian toàn trình Bưu gửi KT1 trên mạng bưu chinh phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày ban hành 27/04/2018
Ngày hiệu lực 27/04/2018
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Quy_%C4%91%E1%BB%8Bnh_thoi_gian_toan_trinh-Q%C4%90396.pdf