Chủ nhật, 14/04/2024 02:17:16
Số hiệu 43/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Quy định mức giá cước tối đa dịch trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày ban hành 29/12/2017
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/TT43.pdf