Thứ hai, 24/06/2024 23:29:11
Số hiệu FAQ-CBĐTW-3
Trích yếu nội dung

Nội dung giải đáp đề xuất, kiến nghị của Sở TT&TT tỉnh, thành phố

Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Tra_loi_kien_nghi_cua_cac_So_TTTT_08_2021.pdf