Thứ hai, 28/09/2020 01:37:49
Số hiệu ST-BCKT1; ST-TSLCD
Trích yếu nội dung

Sổ tay quản lý nhà nước về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Sổ tay quản lý nhà nước về mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước (Liên hệ đầu mối của Cục BĐTW để nhận tài liệu: Phòng Chính sách và Nghiệp vụ, Cục BĐTW, ĐT: 08041233)

Ngày ban hành 02/06/2020
Ngày hiệu lực 02/06/2020
Tập đính kèm 0