Thứ hai, 24/06/2024 22:26:24
Số hiệu 08/2022/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung

Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 05/04/2023
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/08-ttg_signed.pdf