Thứ ba, 05/03/2024 18:20:09
Số hiệu 1694/BTTTT-CATTT
Trích yếu nội dung

V/v hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD

Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày hiệu lực 31/05/2019
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/VBQPPL/CV%20huong%20dan%20ket%20noi%20mang%20TSLCD%201694-BTTTT-CATTT%20(31_05_2019).PDF