Chủ nhật, 28/05/2023 12:21:12
Số hiệu 17/2019/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 28/01/2020
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/VBQPPL/Thong%20tu%2017-2019-TT-BTTTT%20(10_12_2019).pdf