Thứ hai, 27/06/2022 20:49:44
Số hiệu 2183/QĐ- BTTT
Trích yếu nội dung

Quy định tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Quyet_dinh_%202183.pdf