Thứ tư, 21/10/2020 16:56:20
Số hiệu 23/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

Ngày ban hành 29/09/2017
Ngày hiệu lực 29/09/2017
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Thong_tu_23.pdf