Thứ năm, 28/09/2023 01:05:35
Số hiệu 273/BTTTT-CBĐTW
Trích yếu nội dung
Công văn của Bộ TT&TT về hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành 31/01/2020
Ngày hiệu lực 31/01/2020
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/VBQPPL/273-BTTTT-CB%C4%90TW%20(31_01_2020).PDF