Thứ hai, 27/06/2022 22:20:22
Số hiệu 45/2018/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Ngày ban hành 09/11/2018
Ngày hiệu lực 09/11/2018
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/45%20(5)_signed.pdf