Thứ tư, 21/10/2020 17:16:25
Số hiệu 55/2016/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung
Về mạng Bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
Ngày ban hành 26/12/2016
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/55_signed.pdf